Používáte systém SAP jako systém zbožního hospodářství, chtěli byste však disponovat dynamickým a moderním systémem CRMzaloženým na cloudové technologii, který je dostupný odkudkoli?

Chcete mít k Vašim datům uloženým v systému CRM přístup prostřednictvím mobilní aplikace?

Jako první prémiový partner v Německu Vám nyní nabízíme výhody obou systémů najednou.

Nabízíme Vám rozhraní, jehož pomocílze všechna zákaznická data i data z dokladů synchronizovat v modulu ZOHO CRM.

Pomocíwebového rozhraní poskytnutého systémy ZOHO a SAP PI lze data bez problém u ̊přenášetze systému SAP do modulu ZOHO CRM.

Pro další informace nás kontaktujte.

Brožura ke konektoru