Zoho Partner Německo / Česká republika

Certifikovaný prémiový partner pro všechny moduly Zoho

(placeholder)

Natalie Söll Vertrieb GmbH


Damaschkestr. 1

95615 Marktredwitz


Telefon: +49 (0) 9231 978 4104

Fax:       +49 (0) 9231 978 4105


Mail: info@soell-vertrieb.de

web: www.soell-vertrieb.de


DIČ: DE276266582

zapsaná u rejstříkového soudu v Hofu pod číslem HRB 5647


Jednatelka: Natalie Söll

Za obsah odpovídá: Natalie Söll


Příslušný živnos tenský úřad: město Marktredwitz


Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně a chceme,abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně. Ochrana Vašeho soukromí při zpracovávání osobních údajů je pro nás velmi důležitá a při našich obchodních procesechji zohledňujeme.Osobníúdaje, které jsoushromažďovány při návštěvě našich webových stránek, zpracováváme v souladu s německými zákonnými ustanoveními. Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů služeb, na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Respektujeme Vaše soukromí.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám výhradně za účelem plnění smlouvy. Shromažďování, resp. předávání osobních údajů státním institucím a úřadům je prováděnopouzevrámciplatnýchprávních předpisů.Našizaměstnanci

a dodavatelé/partneři jsou zavázáni k zachovávání mlčenlivosti a dodržování naší pracovní směrnice o ochraně osobních údajů.

Při návštěvě webových stránek poskytovatele služeb mohou být uloženy informace

o přístupu (datum, čas, prohlížené stránky). Tyto údaje nejsou považovány za osobní údaje, protože jsou anonymizované. Jsou vyhodnocovány výhradně ke statistickým účelům a nejsou předávány třetím osobám za komerčními ani za nekomerčními účely. Poskytovatel služeb výslovně upozorňuje na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní mezery a nemůže být dokonale chráněn před přístupem třetích osob. Používání kontaktních údajů uvedených v impresu k propagačním účelům je výslovně nežádoucí, ledaže by poskytovatel služeb udělil svůj předchozí písemnýsouhlas nebo by již existoval obchodní vztah. Poskytovatel služeb a všechny osoby uvedené na těchto webových stránkách tímto nesouhlasí s jakýmkoli komerčním používáním a předáváním svých údajů.